59067313
(59067313)

Vota: 2 Vlerësimi: 5.00

Produkti 59067313
Barkodi 59067313
Brendi I panjohur/Unknown I panjohur/Unknown
Seksioni Higjienë personale
Kategoria Kujdesi ndaj fytyrës
Nënkategoria Krem i natës për zonën rreth syve
Vendi sipas barkodit
Polonia
Polonia
Pesha/Madhësia
Data e regjistrimit
Data e përditësimit

Çmimet e shënuara nga konsumatorët

Marketi Çmimi Data
Albi Market 2.20 € 19.07.2020 19:00:17

Brendi i njëjtë

[4015400006756]
[49814521]
[4002590703947]
[3903671541766]
[8004393003671]
[5000112582109]
topButton