Smartshopper.tech

3870085010099 (3870085010099)

Produkti: 3870085010099
Barkodi: 3870085010099
Brendi
I panjohur/Unknown
Seksioni: Higjienë personale
Kategoria: Kujdesi ndaj fytyrës
Nënkategoria: Krem i natës për zonën rreth syve
Vendi sipas barkodit

Bosnja dhe Hercegovina
Pesha/Madhësia:
Data e regjistrimit: 25.07.2020 21:11:43
Data e përditësimit: 19.08.2020 15:36:20
Nutriscore