Smartshopper.tech

59067313 (59067313)

Produkti: 59067313
Barkodi: 59067313
Brendi
I panjohur/Unknown
Seksioni: Higjienë personale
Kategoria: Kujdesi ndaj fytyrës
Nënkategoria: Krem i natës për zonën rreth syve
Vendi sipas barkodit

Polonia
Pesha/Madhësia:
Data e regjistrimit: 19.07.2020 21:34:00
Data e përditësimit: 19.07.2020 21:34:00